Education, World Languages

11th

grade

Image

Sifat so'z turkumi

19
plays

15 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  Qaysi javobda belgini to’g’ridan-to’g’ri (bevosita) ifodalaydigan sifatlar berilgan?

  g’ishtin, qishki, aqlli

  nomdor, devoriy, hovliqma

  go'zal, katta, bejirim

  nomusli, ayyor, talabchan

 • 2. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  Qaysi gapda orttirma daraja shaklidagi sifat qo’llanmagan?

  Ish juda nozik, g’oyatda qo’rqinchli edi.

  Hovli ham, uy ham bo’m-bo’sh, hamma yoq suv quygandek jimjit edi.

  O’ng tomonda, jar boshida pastakkina bir uychadan shovqin eshitildi.

  Qor tip-tiniq shudring tomchisiga aylandi.

 • 3. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  Qaysi javobda sodda sifatlar qo’llanmagan?

  qo’rqoq, sersuv, bo’ydor

  atrofdagi, ko’kimtir, mayin

  tiniq, sovuq, ko’rkam

  ochko’z, sherdil, og’iroyoq

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?