World Languages

11th

grade

Image

Khái quát VHVN từ đầu thế kỉ 20 đến CM Tháng 8-1945

6
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt

  Đáp án không phải đặc điểm của văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945?

  Văn học đổi mới theo hướng hiện đại hóa

  Văn học hình thành hai bộ phận và phân hóa thành nhiều xu hướng, vừa đấu tranh với nhau, vừa bổ sung cho nhau để cùng phát triển

  Văn học phát triển với tốc độ hết sức nhanh chóng

  Xuất hiện trào lưu nhân đạo chủ nghĩa

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Quá trình hiện đại hóa được chia làm mấy giai đoạn?

  1

  2

  3

  4

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt

  Văn học Việt Nam giai đoạn 1930-1945 được đánh giá là:

  Giai đoạn thành công rực rỡ nhất trong lịch sử văn học Việt Nam.

  Giai đoạn mở đầu quá trình hiện đại hoá nền văn học.

  Giai đoạn tiếp thu văn học Pháp cho quá trình hiện đại hoá văn học.

  Giai đoạn hoàn tất quá trình hiện đại hoá văn học.

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?