QUIZ
Újjáépítés és a kommunisták hatalomra kerülése
an hour ago by
10 questions
Q.

Mely értékek 100 %-a semmisült meg a 2. világháborúban hazánkban?

answer choices

Vasuti kocsik

Duna- és Tisza-hidak

Vasuti mozdonyok

Teherautók

Q.

Mekkora összegben határozta meg a fegyverszüneti egyezmény Magyarország jóvátételi kötelezettségét?

answer choices

200 millió aranykorona

200 millió dollár

300 millió aranykorona

300 millió dollár

Q.

Mely országot illette a magyar jóvátételi kötelezettség kétharmada!

answer choices

Szovjetunió

USA

Nagy Britannia

Románia

Q.

Hol és Mikor írták alá a 2. világháborút lezáró békét?

answer choices

1920 június 4-én Párizsban

1945 május 9-én Berlinben

1946 március 6-án Londonban

1947 február 10-én Párizsban

Q.

Miklyen pénz volt érvényben 1946 júliusában és milyen 1946 augusztusában?

answer choices

pengő - pengő

korona - pengő

pengő - forint

korona - forint

Q.

Ki lett a Magyar Kommunista Párt főtitkára a 2. világháború után?

answer choices

Rajk László

Kádár János

Rákosi Mátyás

Tildy Zoltán

Q.

Minek nevezik a köznyelveben azt a kommunista politikai módszert, amelynek lényege az ellenfelek megosztása, meggyengítése és részenkénti megsemmisítése.

answer choices

oszd meg és uralkodj

szalámitaktika

koncepciós per

kékcédulás választás

Q.

Minek nevezik azt a büntetőeljárást, amely politikai cél ér-

dekében, általában hamis tények és koholt

vádak alapján indítottak.

answer choices

oszd meg és uralkodj

szalámi taktika

koncepciós per

kékcédulás választások

Q.

Melyik parlamenti választásokon játszottak szerepet a belügyminisztérium által kiállított kék színű bizonylatok, amely a lakóhelyüktől távol levő szavazópolgárok számára biztosították, hogy szavazhatnak.

answer choices

1945-ös választásokon

1946-os választásokon

1947-es választásokon

1948-as választásokon

Q.

Milyen emléknappá vált Kovács Béla elhurcolásának napja?

answer choices

Kommunista diktatúrák álduzatainak emléknapja

Nemzeti összetartozás napja

Gulág-emléknap

Emlékezés napja

Quizzes you may like
15 Qs
Entropy
2.2k plays
Chemistry
11 Qs
Gas Laws - Boyles
1.5k plays
Chemistry
15 Qs
Temperature & Solids Liquids and Gasses
1.2k plays
17 Qs
Heat and Temperature Conversions
3.8k plays
Chemistry
19 Qs
Matter & Its Changes Vocabulary
1.8k plays
10 Qs
Properties of Matter
1.6k plays
20 Qs
Properties of Matter
10.2k plays
10 Qs
Properties of Matter
1.4k plays
Why show ads?
Report Ad