QUIZ
Jak prawidłowo segregować śmieci?
2 hours ago by
15 questions
Q.

Jaki rodzaj odpadów wrzucamy do tego pojemnika?

answer choices

makulatura

szkło

plastik

organiczne

Q.

Jaki rodzaj odpadów wrzucamy do tego pojemnika?

answer choices

makulatura

szkło

plastik

organiczne

Q.

Jaki rodzaj odpadów wrzucamy do tego pojemnika?

answer choices

makulatura

szkło

plastik

organiczne

Q.

Sposobem na radzenie sobie ze śmieciami jest ...

answer choices

segregacja

degradacja

Q.

Podział odpadów ze względu na rodzaj to ...

answer choices

segregacja

recykling

Q.

Ponowne przetworzenie, danie "drugiego" życia odpadom to ...

answer choices

segregacja

recykling

Q.

Do którego pojemnika wyrzucamy resztki mięsa?

answer choices

bioodpady

zmieszane

Q.

Znajdujesz w domu przeterminowane lekarstwa. Gdzie powinny trafić?

answer
do apteki
alternatives
apteka
Do apteki
Apteka
Q.

Gdzie powinna trafić skoszona trawa z ogrodu?

answer choices

do bioodpadów

do odpadów zielonych

do odpadów zmieszanych

Q.

Oznaczenia PET używamy mówiąc o:

answer choices

metalowych puszkach

kolorowych czasopismach

butelkach plastikowych

brązowym szkle

Q.

Do śmietnika wrzucamy pustą, zakręconą, niezgniecioną butelką plastikową. [P/F]

answer choices

prawda

fałsz

Q.

Do kosza na śmieci wrzucamy zgniecioną puszkę po napoju [P/F]

answer choices

prawda

fałsz

Q.

Czego NIE możemy wrzucić do makulatury?

answer choices

mokrego papieru

kolorowych gazet

kartonu

zatłuszczonego papieru

Q.

Co jest odpadem niebezpiecznym?

answer choices

świetlówki

przeterminowane jedzenie

baterie

telewizor

Q.

Rodzajem elektrośmieci jest:

answer choices

telefon komórkowy

stolik pod RTV

pralka

telewizor

Quizzes you may like
16 Qs
Medical Terms
2.7k plays
Medical Terminology
11 Qs
Sports Injuries
2.8k plays
10 Qs
Types of Tissues
2.3k plays
11 Qs
Micro Bone Anatomy
2.1k plays
12 Qs
Skeletal and Muscular System
7.7k plays
Science - 5th
16 Qs
Muscle Tissue
1.3k plays
Biology
20 Qs
Histology
5.3k plays
Other
15 Qs
Types of Joints
1.0k plays
Why show ads?
Report Ad