QUIZ
eko quizz Mateusza, Oliwi i Kamila
9 hours ago by
16 questions
Q.

1.Gdzie należy wyrzucić potłuczone talerze i kubki?

answer choices

a. do odpadów szklanych

b. do odpadów zmieszanych

c. oddać do PSZOK

d. do tworzyw sztucznych

Q.

2.Gdzie należy wyrzucić tonery i tusze od drukarek?

answer choices

a. do odpadów zmieszanych

b. do tworzyw sztucznych

c. oddać do PSZOK

d. do kompostownika

Q.

3.Co oznacza skrót PSZOK?

answer choices

a. Produkt z Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

b. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

c. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Kompostowych

d. Produkt z Selektywnej Zbiórki Odpadów Kompostowych

Q.

4.Gdzie wyrzucić kartonowe opakowanie po mleku?

answer choices

a. do papieru

b. do odpadów zmieszanych

c. do odpadów biodegradowalnych

d. do tworzyw sztucznych

Q.

5.Tona makulatury chroni przed wycinką około:

answer choices

a. 5 drzew

b. 25 drzew

c. 17 drzew

d. 10 drzew

Q.

6.W jaki sposób można ograniczyć zużycie papieru?

answer choices

a. drukować obustronnie, zapisywać kartki obustronnie, korzystać z e-faktury, płacić rachunki na poczcie

b. drukować obustronnie, zapisywać kartki jednostronnie, korzystać z e-faktury, płacić rachunki na poczcie

c. drukować jednostronnie, zapisywać kartki obustronnie, korzystać z e-faktury, płacić rachunki przez internet

d. drukować obustronnie, zapisywać kartki obustronnie, korzystać z e-faktury, płacić rachunki przez internet

Q.

7.Dzięki recyklingowi:

answer choices

a. jest mniejsza ilość wysypisk śmieci

b. środowisko jest zanieczyszczone

c. jest większa ilość wysypisk śmieci

d. wszystkie odpady można zmieszać

Q.

8.Do kompostownika można wrzucić:

answer choices

a. obierki z warzyw, chleb, nabiał

b. liście, resztki mięsa, kości

c. skorupki jaj, liście, fusy z kawy

d. obierki z warzyw, liście, kości

Q.

9. Co to jest segregacja odpadów?

answer choices

a) wyrzucanie wszystkich śmieci do jednego worka

b) wyrzucanie odpadów do przeznaczonych do tego specjalnych pojemników

c) nie dbanie o środowisko

Q.

10. Do kosza jakiego koloru wyrzucamy plastikowe butelki?

answer choices

zielonego

niebieskiego

żółtego

Q.

11. Ile miejsca zajmuje zgnieciona butelka w koszu?

answer choices

mało

dużo

Q.

12. Czy za brak segregacji grozi kara ( mandat)?

answer choices

tak

nie

Q.

13. Co najdłużej rozkłada się w środowisku?

answer choices

papier

aluminium

plastik

Q.

14. Który z wymienionych odpadów nie rozłoży się wcale?

answer choices

plastik

szkło

metal

Q.

15. Gdzie zostawiamy zepsuty sprzęt AGD i RTV?

answer choices

w lesie

na cmentarzu

w czarnym koszu na śmieci

w PSZOK

Q.

16. Do pojemnika koloru zielonego wrzucamy?

answer choices

plastik

szkło

papier

odpady bio

Quizzes you may like
10 Qs
Glow On
22.0k plays
15 Qs
Characteristics of Stars
4.0k plays
20 Qs
Distances
3.8k plays
20 Qs
Hertzsprung Russell Diagram
3.5k plays
12 Qs
Stars & Galaxies
6.9k plays
20 Qs
Galaxies
8.0k plays
19 Qs
The Sun
1.9k plays
Other
20 Qs
Numbers Upto Ten Thousand
1.6k plays
Why show ads?
Report Ad