Instructional Technology

7th

grade

Image

instructional Technology

0
plays

30 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Câu hỏi 2: Để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt cần sử dụng các biện pháp nào ?

  A. Khai hoang, lấn biển, tăng vụ, áp dụng biện pháp khoa học kỹ thuật.

  B. Cày đất.

  C. Bón phân hạ phèn.

  D. Bón phân hữu cơ.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Câu hỏi 3: Biện pháp khai hoang , lấn biển nhằm mục đích gì ?

  A. Tăng sản lượng nông sản.

  B. Tăng vụ trên đơn vị diện tích đất trồng.

  C. Tăng diện tích đất trồng

  D. Tăng chất lượng nông sản

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Câu hỏi 4: Nhiệm vụ nào sau đây không phải là nhiệm vụ của ngành trồng trọt ?

  A. Trồng cây lúa lấy gạo để xuất khẩu.

  B. Trồng cây rau, đậu, vừng làm thức ăn cho con người.

  C. Trồng cây mía cung cấp cho nhà máy chế biến đường.

  D. Trồng cây tràm để lấy gỗ làm nhà

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?