pencil-icon
Build your own quiz

World Languages

1st

grade

Image

Çevrə

user

1
play

5 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  5 seconds
  1 pt

  Hansı fiqurun simmetriya oxu yoxdur

  Üçbucağın

  Çevrənin

  Kvadratin

  Duzbucaqlinin

 • 2. Multiple Choice
  5 seconds
  1 pt

  Bucağın neçə növü var

  3

  2

  5

  4

 • 3. Multiple Choice
  5 seconds
  1 pt

  Mərkəzi bucaq 45derecedirse, mərkəzi bucağın qarşısındakı qövs neçə dərəcə olar

  90derece

  40derece

  45derece

  50derece

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?