Mathematics

7th

grade

Image

Bài tập củng cố Hình 7: TH bằng nhau thứ nhất c.c.c

22
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Câu 1. Trường hợp bằng nhau cạnh - cạnh - cạnh của hai tam giác là:

  Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

  Nếu ba góc của tam giác này bằng ba góc của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

  Nếu hai cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

  Nếu hai góc của tam giác này bằng ba góc của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Cho hai tam giác HIK và DEF có HI = DE, HK = DF, IK = EF. Khi đó:

  ∆HKI = ∆DEF

  ∆HIK = ∆DEF

  ∆KIH = ∆EDF

  Tất cả đều đúng

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Cho tam giác ABC và tam giác IKH có AB = KI, AD = KH, DB = IH. Phát biểu nào sau đây đúng?

  ΔBAD = ΔHIK

  ΔABD = ΔKHI

  ΔDAB = ΔHIK

  ΔABD = ΔKIH

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?