Biology

3rd

grade

Image

ÔN TẬP GIỮA KỲ 1

15
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Tổ chức  sống nào sau đây có cấp thấp nhất so với các tổ chức còn lại ?

  Quần thể    

  Quần  xã

  Cơ thể

  Hệ sinh thái

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Những giới sinh vật có đặc điểm cấu tạo cơ thể đa bào và có nhân thực là:

  khởi sinh, nguyên sinh, động vật

  thực vật, khởi sinh, nguyên sinh, động vật

  thực vật, nguyên sinh, động vật     

  thực vật, nấm, động vật

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  : Điểm giống nhau của các sinh vật  thuộc giới  Nguyên  sinh, giới thực vật  và giới động vật  là :

  Cơ thể  đều có cấu tạo  đa bào

  Tế bào  cơ thể đều có  nhân sơ

  Cơ thể  đều có cấu tạo đơn bào

  Tế bào cơ thể đều có nhân chuẩn .

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?