Geography

BT DIA LI TUAN 7

27
plays

5 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Câu 1: Nước ta thuộc khu vực

  Đông Á

  Đông Nam Á

  Nam Á

  Tây Nam Á

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Câu 2: Khí hậu nước ta nói chúng là

  Nóng

  Rất nóng

  Lạnh

  Rất lạnh

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Câu 3: Từ Bắc vào Nam phần đất liền nước ta dài

  1660 km

  1640 km

  1650 km

  1670 km

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes