Physics

Image

maths

89
plays

11 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Câu 2 :Kết quả của phép tính 1/2 + 1/6 ?

  A. 2/3

  B. 1/4

  C. 1/6

  D. 1/12

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Câu 3 : Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống: "Muốn nhân hai phân số với nhau thì ta ...."

  A.  nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau

  B.  nhân các tử với nhau và cộng các mẫu với nhau

  C.  cộng các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau

  D.  cộng các tử với nhau và cộng các mẫu với nhau

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Câu 1: Tập hợp các số hữu tỉ kí hiệu là:

  A. N

  B. N*

  C. Q

  D. R

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes