Chemistry

Image

Ôn tập giữa kì 1 Hóa 8

27
plays

36 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  1 minute
  1 pt

  Phương pháp lọc dùng để tách 1 hỗn hợp gồm:

  Nước với cát.

  Muối ăn với đường.

  Rượu với nước.

  Muối ăn với nước.

 • 2. Multiple-choice
  1 minute
  1 pt

  Vì sao khối lượng nguyên tử được coi bằng khối lượng hạt nhân. Chọn đáp án đúng

  Do proton và nơtron có cùng khối lượng còn electron có khối lượng rất bé

  Do số p = số e

  Do hạt nhân tạo bởi proton và nơtron

  Do nơtron không mang điện

 • 3. Multiple-choice
  1 minute
  1 pt

  Cho dãy chất được biểu diễn bằng công thức hóa học như sau: Cl2, Fe, NaOH, MgO, F2, Hg, AgCl, C4H8, CH3Cl. Số đơn chất trong dãy trên là

  3

  4

  5

  6

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes