Geography

ON TAP GIUA KI 1- 11

5
plays

10 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Đặc điểm của các nước đang phát triển là

  GDP bình quân đầu người thấp, chỉ số HDI ở mức cao, nợ nước ngoài nhiều.

  GDP bình quân đầu người cao, chỉ số HDI ở mức thấp, nợ nước ngoài nhiều.

  GDP bình quân đầu người thấp, chỉ số HDI ở mức thấp, nợ nước ngoài nhiều.

  năng suất lao động xã hội cao, chỉ số HDI ở mức thấp, nợ nước ngoài nhiều

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Xu hướng toàn cầu hóa kinh tế không có biểu hiện nào sau đây?

  Thương mại thế giới phát triển mạnh.

  Đầu tư nước ngoài tăng chậm.

  Thị trường tài chính quốc tế mở rộng.

  Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn.

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Việt Nam đã tham gia vào tổ chức liên kết kinh tế khu vực nào sau đây?

  Liên minh châu Âu

  Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mĩ

  Thị trường chung Nam Mĩ

  Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes