Other

Professional Development

Image

UL 2019

2
plays

8 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Tuổi tham gia của người được bảo hiểm là bao nhiêu ?

  1 tuổi đến 65 tuổi

  1 tháng đến 65 tuổi

  18 tuổi đến 65 tuổi

  1 tháng đến 60 tuổi

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Tuổi tối đa khi đáo hạn hợp đồng.

  85

  70

  99

  65

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Thời hạn đóng phí của SP UL 2019 là mấy năm ?

  10

  15

  20

  99 - tuổi tham gia

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?