History

Image

Sử bài 9: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII

35
plays

7 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Chữ viết của người Trung Quốc thời cổ đại là chữ gì?

  Hình đinh

  Hình nêm

  Tượng hình

  La Mã

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  “Tiên học lễ, hậu học văn” là câu nói của ai?

  Khổng Tử

  Mạnh Tử

  Tôn Tử

  Lão Tử

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Địa động nghi là thiết bị dùng để làm gì?

  Đo lường

  Cân trọng lượng

  Đo động đất

  Tìm phương hướng

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes