Business

10th -

11th

Image

KOS PENGELUARAN EKONOMI TINGKATAN 4

14

18 questions

 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Pernyataan manakah yang menerangkan kos tetap?

  Kos yang malar walaupun tingkat pengeluaran sifar

  Kos yang berkadaran dengan tingkat pengeluaran

  Kos tetap tidak berubah dalam jangka panjang

  Kos bahan mentah adalah kos tetap

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Pernyataan yang manakah menerangkan kos berubah?

  Belanja yang tetap dan berubah mengikut perubahan volum pengeluaran

  Belanja yang berkadar songsang dengan perubahan volum pengeluaran

  Belanja yang berkadar terus dengan perubahan volum pengeluaran

  Belanja yang tidak dipengaruhi oleh perubahan volum pengeluaran

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Apakah maksud bahan langsung?

  Bahan mentah yang dipindahkan dari Kilang A ke Kilang B.

  Bahan mentah yang dapat dikenal pasti dengan jelas dan digunakan untuk menghasilkan atau memproses sesuatu produk.

  Bahan mentah yang tidak dapat dikenal pasti dengan jelas dalam menghasilkan atau memproses sesuatu produk.

  Bahan mentah yang sedia dijual kepada pembeli.

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags