Architecture

Image

Sát hạch chuyên môn - Part 2

3
plays

42 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Diện tích sàn xây dựng công trình tính toán theo cách nào đúng ?

  Tính diện tích theo kích thước tính từ tim của tường ngoài, dãy cột có mái che, cầu thang ngoài nhà của tầng, kể cả bậc thềm, lô gia, sân trời

  Diện tích tính theo kích thước tính từ tim của tường ngoài, dãy cột có mái che, cầu thang ngoài nhà của tầng một không kể bậc thềm, lô gia, sân trời

  Diện tích tính theo kích thước phủ bì của tường ngoài, dãy cột có mái che, cầu thang ngoài nhà của tầng, kể cả bậc thềm, lô gia, sân trời

  Diện tích tính theo kích thước phủ bì của tường ngoài, dãy cột có mái che, cầu thang ngoài nhà của tầng, logia, không kể bậc thềm và sân trời

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Tổng diện tích sàn xây dựng công trình tính theo cách nào đúng ?

  Bao gồm diện tích sàn của các tầng nổi và các tầng hầm. Không bao gồm tầng kỹ thuật.

  Bao gồm diện tích sàn của các tầng nổi và các tầng hầm, tầng kỹ thuật, tum.

  Bao gồm diện tích sàn của các tầng nổi, tum

  Bao gồm diện tích sàn của các tầng nổi và các tầng hầm, tầng kỹ thuật. Không tính tầng tum.

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Phần nào không tính trong diện tích sàn xây dựng công trình ?

  Lo gia

  Mái sảnh bê tông có cột các góc

  Bậc tam cấp không có mái

  Diện tích khu vệ sinh

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes