Life Skills

University

Image

NỘI DUNG THI TRỰC TUYẾN

1
play

18 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Các em học sinh nên vào phòng thi trước bao nhiêu phút?

  20 phút

  10 phút

  15 phút

  5 phút

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Đồ dùng cần chuẩn bị trước khi vào thi là gì?

  Bút, giấy NHÁP, nước uống

  Bút, vở, sách

  Bút, sách, bút xóa

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Có ĐƯỢC sử dụng bút XÓA trong bài thi hay không?

  KHÔNG ĐƯỢC

  ĐƯỢC SỬ DỤNG

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?