pencil-icon
Build your own quiz

World Languages

7th

grade

Image

Baitang 7-Aralin 5 Maikling Kuwento &Retorikal na Pang-ugnay

4
plays

25 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Anong uri ng panitikan ang akdang "Ang Kalupi" ?

  tula

  sanaysay

  nobela

  maikling kuwento

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Sino ang sumulat ng akdang "Ang Kalupi"?

  Andres Bonifacio

  Benjamin Pascual

  Jose Rizal

  Emilio Jacinto

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Sa akdang "Kalupi", sino ang pangunahing tauhan na inikutan ng kuwento?

  Aling Marta

  Aling Godyang

  Andres, ang batang lalaki

  pulis sa pamilihang bayan ng Tondo

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?