Mathematics

Image

mekruhi_sunneti_vadzibi_3

14
plays

14 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Poll
  45 seconds
  NA

  Svi su na gubitku po kur'anskom ajetu osim onih koji ...?

  preporučuju strpljenje

  potiču na zaradu

  preporučuju istinu

  ne čine dobra djela

  vjeruju

 • 2. Fill-in-the-Blank
  1 minute
  1 pt

  El-Asr znači?

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Namaski mekruhi su dozvoljeni ako nam je namasko vrijeme na izmaku?

  DA

  NE

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes