Instructional Technology

12th

grade

Image

Bài kiểm tra số 2

13
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt

  Câu 2: Chọn công thức đúng hệ số khuếch đại

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt

  Câu 3: Phát biểu nào sau đây là đúng nói về mạch khuếch đại

  A. Khuếch đại tín về mặt điện áp và phát ra loa lớn

  B. Khuếch đại tín về mặt dòng điện và phát ra loa lớn

  C. Khuếch đại tín về mặt công suất và phát ra loa lớn

  D. Khuếch đại tín về mặt điện áp, dòng điện, công suất

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt

  Câu 4: Phát biểu nào sau đây là đúng của mạch tạo xung

  A. Biến đổi năng lượng của dòng điện xoay chiều thành năng lượng dạng xung và tần số theo yêu cầu

  B. Biến đổi năng lượng của dòng điện xoay chiều thành năng lượng dạng dao động và tần số theo yêu cầu

  C. Biến đổi năng lượng của dòng điện một chiều thành năng lượng dạng xung và tần số theo yêu cầu

  D. Biến đổi năng lượng của dòng điện một chiều thành năng lượng dạng dao động và tần số theo yêu cầu

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?