History

12th

grade

Image

Тас дәуірі

Show Answers
See Preview
  • Multiple Choice
    Please save your changes before editing any questions.
    30 seconds
    1 pt

    Археология атауын алғаш қолданған ежелгі грек ғалымы

    Платон

    Герадот

    Аристотель

    Әл-Фараби

  • Multiple Choice
    Please save your changes before editing any questions.
    30 seconds
    1 pt

    Адамдардың шығу тегін, дамуын зерттейтін ғылым

    Антропология

    Геральдика

    Археология

    Нумизматика

  • Multiple Choice
    Please save your changes before editing any questions.
    30 seconds
    1 pt

    Қазақ жерінде өмір сүрген байырғы тайпалардың түр-тұлғасын зерттеген қазақ антрополог ғалымы

    О. Смағұлов

    З. Самашев

    К. Ақышев

    Ә. Марғұлан

  • Explore all questions with a free account

    Already have an account?