Other

6th

grade

Image

ÔN TẬP GIỮA KỲ NGỮ VĂN 6 (MỚI)

49
plays

15 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Chi tiết nào cho thấy truyện "Thánh Gióng" KHÔNG góp phần khắng định câu chuyện có liên quan đến lịch sử?

  Đời Hùng Vương thứ 16, ở Làng Gióng

  Giặc Ân xâm lược nước ta

  Tráng sĩ đuổi giặc đến tận chân núi Sóc Sơn

  Tráng sĩ 1 mình 1 ngựa bay lên trời

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Chi tiết làng Gióng góp gạo nuôi Gióng có ý nghĩa gì?

  Thể hiện sức mạnh tinh thần đoàn kết của nhân dân ta

  Thể hiện làng Gióng rất giàu có về lương thực

  Thể hiện Gióng là người có sức khỏe phi thường

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Đặc điểm nào không phải là đặc điểm của truyện đồng thoại?

  Truyện viết cho trẻ em

  Nhân vật là loài vật, đồ vật được nhân hóa và mang đặc điểm giống con người

  Nhân vật mang những tập tính đơn thuần của loài vật

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?