Science

Image

KH4_Con người và sức khỏe

3
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Câu này sau đây là sai?

  Con người lấy khí oxi thải ra khí cacbonic

  Con người uống nước thải ra nước tiểu

  Con người ăn thức ăn thải ra phân

  Con người lấy khí cacbonic thải ra khí oxi

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Hệ cơ quan nào giúp vận chuyển máu đi khắp cơ thể?

  Hệ bài tiết

  Hệ hô hấp

  Hệ tuần hoàn

  Hệ tiêu hóa

 • 3. Multiple-choice
  20 seconds
  1 pt
  Image

  Dựa theo dinh dưỡng, thức ăn được chia thành mấy nhóm chính?

  4

  5

  6

  7

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes