Architecture

11th

grade

Image

BẢN VẼ XÂY DỰNG ✨⭐️

2
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  10 seconds
  1 pt

  Bản vẽ nhà là bản vẽ thể hiện ???

  Hình dạng ngôi nhà

  Kích thước ngôi nhà

  Cấu tạo ngôi nhà

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Điền vào chỗ trống: Bản vẽ mặt bằng tổng thể là bản vẽ ..... của các công trình trên khu đất xây dựng

  Hình chiếu bằng

  Hình chiếu đứng

  Hình chiếu cạnh

  Hình chiếu trục đo

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Hồ sơ giai đoạn thiết kế sơ bộ ngôi nhà có:

  Bản vẽ hình chiếu vuông góc ngôi nhà

  Bản vẽ mặt cắt ngôi nhà

  Hình chiếu phối cảnh hoặc hình chiếu trục đo ngôi nhà

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?