World Languages

9th

grade

Image

Ngữ Văn

3
plays

11 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Văn bản " HOÀNG LÊ NHẤT THỐNG CHÍ" do ai sáng tác

  Ngô gia văn phái

  Ngô Thì Nhậm

  Nguyễn Huệ

  Quang Trung

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Văn bản " HOÀNG LÊ NHẤT THỐNG CHÍ" do ai sáng tác

  Ngô gia văn phái

  Ngô Thì Nhậm

  Nguyễn Huệ

  Quang Trung

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Cuộc chiến của vua Quang Trung trước giặc nào của Trung Quốc?

  Giặc Minh

  Giặc Thanh

  Giặc Ngô

  Giặc Hán

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?