Arts

ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Этнограф-фольклорист ғалым А.В.Васильев тұрмыс-салт жырларының қай түріне қатысты пікір айтқан?

  Жоқтау

  Тойбастар жыры

  Бата

  Сыңсу

  Жар-жар

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Темір хан мен Кеще хан кездесетін ертегі?

  Аяз би

  Жүсіп хан

  Толағай

  Ер төстік

  Алтын сақа

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Жетті жаста садақ тартты, Атқан оғы тасты уатты, Жай оғынан кейін емес. Темірден де өткізеді, Күндік жерге жеткізеді... (Ә.Тәжібаев “Толағай”) Өлеңде кездесетін көркемдегіш сөз:

  Гипербола

  Литота

  Метафора

  Метонимия

  Анафора

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes