Biology, Science, Fun

Bio7.Đặc điểm chung và vai trò của Ruột khoang

8
plays

6 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  45 seconds
  1 pt

  Các đặc điểm chung của ngành Ruột khoang là

  Cơ thể đối xứng tỏa tròn

  Sống bơi lội

  Ruột dạng túi

  Thành cơ thể có 2 lớp tế bào

  Có tế bào gai tự vệ và tấn công

 • 2. Multiple-choice
  45 seconds
  1 pt
  Image

  Đặc điểm cấu tạo của sứa thích nghi với lối sống bơi lội:

  Hình dù, tầng keo dày

  Miệng dưới, di chuyển bằng cách co bóp dù, đẩy nước qua lỗ miệng, tiến về phía trước.

  Bắt mồi bằng tua miệng.

  Ruột dạng túi

 • 3. Multiple-choice
  45 seconds
  1 pt
  Image

  Đặc điểm của hải quỳ thích nghi với lối sống bám:

  Màu sắc sặc sỡ

  Bắt mồi nhờ tua miệng (có tế bào gai)

  Sống bám vào đá hoặc cộng sinh với tôm ở nhờ.

  Di chuyển chậm chạp.

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes