Other

Dongéng

25
plays

20 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  5 minutes
  1 pt

  carita anu teu asup akal jeung teu kajadian, biasana osok nyaritakeun kajadian-

  kajadian jaman baheula...

  Novel

  Carpon

  Dongéng

  Essay

 • 2. Multiple-choice
  5 minutes
  1 pt

  Dongéng téh sumebar na dina wangun...

  Lisan

  Tulisan

  Internet

  Medsos

 • 3. Multiple-choice
  5 minutes
  1 pt

  Dongéng téh karangan dina wangun prosa anu Anonim, harti Anonim téh nyaéta....

  Teu asup akal

  Teu ka panggih saha pangarangna

  Karangan jaman baheula

  Karangan nu panjang

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes