Mathematics

Image

İbtidai sinif ixtisası üzrə rəqəmsal bilik yarışı 1

14
plays

20 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  1 minute
  1 pt

  "Hərçənd ki o, heç kimi eşitmir, yenə də xahiş edərik" nümunəsində bağlayıcının hansı növü işlənmişdir?

  səbəb

  bölüşdürmə

  dəqiqləşdirici

  məhdudlaşdırıcı

  güzəşt

 • 2. Multiple-choice
  1 minute
  1 pt

  Hansı cümlədə "o" əvəzliyindən sonra qoyulan vergül işarəsi doğrudur?

  O, adam öz taleyindən nigarandır.

  Elə o, da bizim dostumuzdur.

  O, gələndə mən evdə yox idim.

  O, bilirdi ki, hər dərdə dərman tapmaq heç də hər kəsin işi deyil.

  O, gedənləri arxadan çağırdı.

 • 3. Multiple-choice
  1 minute
  1 pt

  "ki" hansı cümlədə ədat kimi işlənib?

  Müəllim dedi ki, sabah inşa yazacaqsınız.

  Sən özün dedin ki, imtahan sabahdır.

  Sən ki mənə söz vermişdin.

  Qərara alındı ki, buraxılış imtahanları test üsulu ilə olsun.

  Hiss edirəm ki, təbiəti çox sevirsiniz

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes