World Languages

University

Image

cau hoi tai khoan

1
play

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Câu 1: Tài khoản dùng để:

  Ghi nhận tình hình biến động của tài sản .

  Ghi nhận tình hình biến động tài chính.

  Ghi nhận tình hình biến động kinh tế.

  Tất cả đều đúng.

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Câu 2: Loại tài khoản nào không phải tài khoản sử dụng?

  TK 111

  TK 112

  TK 150

  . TK 151

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Câu 4: Tài khoản là:

  Sơ đồ chữ T ghi chép từng đối tượng kế toán (thực tế ko có ghi như thế)

  Là các quyển sổ ghi chép từng đối tượng kế toán (còn có thể là những tờ sổ rời in từ máy tính)

  Là một phương pháp của kế toán trên cơ sở phân loại KT phản ảnh 1 cách thường xuyên liên tục và có hệ thống tình hình tăng giảm của từng đối tượng kế toán. Biểu hiện cụ thể là kế toán dùng 1 hệ thống sổ sách để ghi chép tình hình biến động của từng đối tượng kế toán

  Các câu trên đều đúng

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?