World Languages

9th -

10thgrade

Image

Từ láy từ ghép bài 1 lớp 4

13
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Đâu là từ láy?

  lao xao

  nhà cửa

  học sinh

  tư tưởng

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Từ nào không thuộc nhóm từ sau : chim chóc, đất đai, thịt thà, máy móc, chợ búa.

  đất đai

  chim chóc

  thịt thà

  chợ búa

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Những dòng nào là từ láy

  chân thật, bãi bờ, bố mẹ, máy tính

  chân thật, chân chất, bãi bờ, cần mẫn

  lung linh, đo đỏ, tim tím, lấp lánh

  nhấp nhô, lập lòe, long lanh, lò dò

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?