World Languages

11th

grade

Image

Ngữ Văn

20
plays

13 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  5 seconds
  1 pt
  Image

  Tên hiệu của Nguyễn Công Trứ là:

  Ức Trai

  Ngộ Trai

  Ngọc Trai

  Thanh Hiên

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  5 seconds
  1 pt
  Image

  Nguyễn Công Trứ xuất thân trong gia đình như thế nào?

  Hán học

  Nông dân nghèo

  Quan lại

  Nho học

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  10 seconds
  1 pt

  Bài thơ Bài ca ngất ngưởng được ra đời trong hoàn cảnh nào?

  sau 1848, khi ông đã cáo quan về hưu và sống cuộc đời tự do, nhàn tản.

  trước 1848, khi ông đã cáo quan về hưu và sống cuộc đời tự do, nhàn tản.

  trước năm 1848, khi ông đang làm quan cho triều đình.

  sau năm 1848, khi ông đang làm quan cho triều đình.

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?