Biology

BÀI 19: CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CÁC THÀNH PHẦN CỦA TẾ BÀO

19
plays

18 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Cấu tạo tế bào gồm:

  Màng tế bào, nhân tế bào.

  Màng tế bào, tế bào chất.

  Màng tế bào, tế bào chất, nhân.

  Màng tế bào

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Chức năng bảo vệ và kiểm soát các chất đi vào và đi ra khỏi tế bào ( trao đổi chất ) là của bào quan nào?

  Nhân và vùng tế bào.

  Màng tế bào.

  Chất tế bào.

  Lục lạp

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Tế bào chất tồn tại dạng:

  Chất keo lỏng

  Dung dịch trong suốt

  Màu xanh

  Dung dịch không màu

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes