Religious Studies

Muhammad al-Mahdi dan Musa al-Hadi

12
plays

30 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Fill-in-the-Blank
  1 minute
  1 pt

  Khalifah Kerajaan Bani Abbasiyyah yang ketiga ialah _________________________________.

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Muhammad al-Mahdi dilahirkan pada tahun _________ Hijrah di ____________________ .

  126, Damsyik

  101, Mekah

  126, Humaimah

  202, Madinah

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Beliau dilantik menjadi khalifah pada bulan ________________ tahun ____________ Hijrah setelah bapanya wafat.

  Syawal, 158

  Zulhijjah, 146

  Muharram, 123

  Zulhijjah, 158

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes