World Languages

10th

grade

Image

Ôn tập đọc hiểu

31
plays

10 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Có bao nhiêu phương thức biểu đạt?

  3

  4

  5

  6

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Theo em, đâu không phải biện pháp tu từ?

  Nhân hóa

  Điệp ngữ

  Ẩn dụ

  Biểu cảm

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Theo em, PTBĐ nào giúp người viết đưa ra ý kiến, nhận xét, đánh giá về một vấn đề nào đó?

  Nghị luận

  Biểu cảm

  Thuyết minh

  Tự sự

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?