World Languages

8th -

12thgrade

Image

Trò chơi B1

1
play

10 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Vào ngày sinh nhật thường có loại bánh nào?

  Bánh sinh nhật

  Bánh chưng

  Bánh dẻo

  Bánh dán

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Khi trời nắng bé sử dụng đồ gì để che??

  Áo mưa

  Tất

  Chiếc ô

  Áo rét

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Cái gì tài giỏi lắm thay

  Quét nhà giúp mẹ, viết bài, vẽ tranh ?

  Chân

  Đôi tay

  Mắt

  Mũi

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?