Computers

10th

grade

Image

tin hoc 10

31
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Có mấy cách để mô tả thuật toán?

  1

  2

  3

  4

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  3072 byte bằng

  3 bit

  3 PB

  3 MB

  3 KB

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Đâu không phải là đặc tính ưu việt của máy tính điện tử?

  Máy tính có thể lưu trữ một lượng lớn thông tin trong một không gian rất hạn chế.

  Máy tính có thể làm việc 7/24 giờ.

  Máy tính là một thiết bị tính toán có độ chính xác cao.

  Các máy tính có thể liên kết với nhau tạo thành mạng và các máy tính tạo ra khả năng thu thập và xử lí thông tin tốt hơn.

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?