pencil-icon
Build your own quiz

Science

9th -

12thgrade

Image

Engineering Challenge - test deg selv

29
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt
  Image

  Hvilke er de vanligste utbyggingsløsningene ved oljeproduksjon til havs?

  Rund plattform, kvadratisk plattform og rombeformet plattform

  Flytende plattform, fast plattform, produksjonsskip og undervannsløsning

  Betongplattform, stålplattform og treplattform

  Flytende plattform, undervannsløsning og fast plattform

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Hva står HMS for?

  Helse, Miljø og Sikkerhet

  Hygiene, Mat og Sovemulighet

  Hav, Maritimt og Sjø

  Hensyn, Mangfold og Samfunn

 • 3. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt
  Image

  Hva er den største kilden til CO2-utslipp fra oljeutvinning?

  Bruk av diesel til produksjonsskip som transporterer oljen til land

  Frigjøring av CO2 i havet når olje og gass kommer opp av reservoaret

  Fakling av overskuddsgass

  Brenning av gass på plattformer for å produsere strøm

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?