QUIZ
Engineering Challenge - test deg selv
11 days ago by
10 questions
Q.

Hvilke er de vanligste utbyggingsløsningene ved oljeproduksjon til havs?

answer choices

Rund plattform, kvadratisk plattform og rombeformet plattform

Flytende plattform, fast plattform, produksjonsskip og undervannsløsning

Betongplattform, stålplattform og treplattform

Flytende plattform, undervannsløsning og fast plattform

Q.

Hva står HMS for?

answer choices

Helse, Miljø og Sikkerhet

Hygiene, Mat og Sovemulighet

Hav, Maritimt og Sjø

Hensyn, Mangfold og Samfunn

Q.

Hva er den største kilden til CO2-utslipp fra oljeutvinning?

answer choices

Bruk av diesel til produksjonsskip som transporterer oljen til land

Frigjøring av CO2 i havet når olje og gass kommer opp av reservoaret

Fakling av overskuddsgass

Brenning av gass på plattformer for å produsere strøm

Q.

I hvilke retninger kan man bore etter olje?

answer choices

Bare rett nedover

Bare på skrå

Både på skrå, nedover og bortover

Bare nedover og bortover

Q.

Hvordan kommer oljen opp fra reservoaret?

answer choices

Oljen suges opp med hjelp av pumper

Trykket i reservoaret gjør at oljen presses opp

Kjemikalier som sendes ned i reservoaret skaper eksplosjoner som skyter opp oljen

Vann/gass som injiseres dytter oljen opp

Q.

Hva kan man gjøre for å forlenge levetiden til et reservoar?

answer choices

Øke temperaturen i reservoaret for å skape mer olje fra organisk materiale

Pumpe vann eller gass tilbake til reservoaret, for å øke trykket

Skyte lydbølger inn under havbunnen

Bore flere stigerør

Q.

[Fyll inn] produseres vanligvis i Norge, og skaper dermed arbeidsplasser her.

answer choices

Produksjonsskip

Undervannsløsning

Skrog til flytende plattformer

Understell til faste plattformer

Q.

Hvilken utbyggingsløsning har vanligvis eget boreutstyr om bord?

answer choices

Flytende plattform

Fast plattform

Undervannsløsning

Produksjonsskip

Q.

Før oljen som kommer opp fra reservoaret kan brukes, må den separeres fra …

answer choices

Kull, gass og metall

Karbondioksid, leire og fosfor

Gass, vann og sand

Gass, leire og metall

Q.

I hvilke rør flyter oljen lettest når den skal transporteres til land?

answer choices

I rør med stor diameter

I rør med liten diameter

Diameteren på røret spiller ingen rolle

I rør med liten diameter som er isolert

Quizzes you may like
10 Qs
Fortntie
40.7k plays
16 Qs
Bandaging
2.5k plays
Agriculture, FFA
10 Qs
Gaming Trivia
2.7k plays
15 Qs
Videogames
4.1k plays
20 Qs
Comparative and Superlative Adjectives
80.6k plays
12 Qs
Everything
6.7k plays
Social Studies- 5th
16 Qs
Their, They're, There
19.4k plays
English and Language Arts - 5th
16 Qs
Sweet Love
3.4k plays
Why show ads?
Report Ad