Biology

2nd

grade

Image

Bài kiểm tra sinh 9

28
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Câu 1: NST là cấu trúc có ở:

  Bên ngoài tế bào

  Trong các bào quan

  Trong nhân tế bào

  Trên màng tế bào

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Trong tế bào ở các loài sinh vật, NST có dạng:

  Hình que

  Hình hạt

  Hình chữ V

  Nhiều hình dạng

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  NST có hình thái và kích thước như thế nào ?

  Hình thái và kích thước NST thường thay đổi qua các kì của quá trình phân, bào, nhưng mỗi NST đều có hình thái và kích thước đặc trưng qua các thế hệ.

  Ở kì giữa (khi xoắn cực đại), NST có hình hạt, hình que, hình chữ V.

  Hình thái và kích thước NST phụ thuộc vào từng loài.

  Cả A và B

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?