Chemistry

Chương 1(10)-15p

2
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  20 seconds
  1 pt
  Image

  Cho nguyên tố hóa học có kí hiệu . Trong nguyên tử X có

  13 hạt proton, 14 hạt nơtron.

  13 hạt proton, 27 hạt nơtron

  13 hạt proton, 14 hạt electron

  13 hạt notron, 14 hạt proton.

 • 2. Multiple-choice
  20 seconds
  1 pt

  Một nguyên tử có 9 electron ở lớp vỏ, hạt nhân của nó có 10 nơtron. Số hiệu nguyên tử đó là

  9

  18

  19

  28

 • 3. Multiple-choice
  20 seconds
  1 pt
  Image

  Chọn phát biểu không đúng.

  2 nguyên tử trên

  có cùng số hiệu nguyên tử

  có cùng số electron.

  là đồng vị của nhau

  có cùng số nơtron.

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes