pencil-icon
Build your own quiz

Computers

1st -

12thgrade

Image

ASK T2 Bab 2 Algoritma

13
plays

16 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  Algoritma ialah satu ________________ untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau melengkapkan sesuatu tugas.

  kod atur cara

  arahan

  siri langkah

  gambaran grafik

 • 2. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  Algoritma boleh diwakilkan dalam bentuk ___________ dan _________________.

  kod arahan

  pseudokod

  carta alir

  carta organisasi

 • 3. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt
  Image

  Maklumat di atas menunjukkan algoritma dalam bentuk ___________.

  kod atur cara

  pseudokod

  carta alir

  kod arahan komputer

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?