QUIZ
Bab 7.3 Fermentasi
11 hours ago by
6 questions
Q.

Fermentasi terbahagi kepada dua iaitu...

answer choices

fermentasi alkohol

fermentasi asid laktik

fermentasi lactobacillus

fermentasi yis

Q.

Fermentasi berlaku dalam...

answer choices

Sitoplasma dan mitokondria sel

Sitoplasma sel

Mitokondria sel

Sitoplasma dan klorofil sel

Q.

Apakah persamaan perkataan bagi fermentasi asid laktik?

answer choices

Glukosa + O2 -> CO2 + H2O + ATP

Glukosa -> Asid laktik + ATP

CO2 + H2O -> Glukosa + O2

Glukosa -> Etanol + CO2 + ATP

Q.

Apakah persamaan perkataan bagi fermentasi alkohol?

answer choices

Glukosa + O2 -> CO2 + H2O + ATP

Glukosa -> Asid laktik + ATP

CO2 + H2O -> Glukosa + O2

Glukosa -> Etanol + CO2 + ATP

Q.

Terangkan mengapa denyutan jantung meningkat selepas senaman cergas dilakukan?

Q.

Mengapakah fermentasi berlaku?

Quizzes you may like
10 Qs
Kuiz Data Piktograf, Carta Palang & Carta Pai
3.0k plays
12 Qs
Teknologi Hijau
1.9k plays
20 Qs
五年级 科学 常识 比赛
9.7k plays
15 Qs
Kadar Tindak Balas
1.2k plays
11 Qs
Penjodoh Bilangan
4.4k plays
20 Qs
Kata Majmuk
16.8k plays
10 Qs
影子的形成
2.7k plays
20 Qs
Variation and Classification
773 plays
Why show ads?
Report Ad