Geography

bài 2 - Khí hậu Châu Á

11
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Kiểu khí hậu phổ biến ở châu Á là:

  Lục địa và núi cao

  Địa trung hải và gió mùa

  GIó mùa và lục địa

  Gió mùa và hải dương

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Châu Á có nhiều đới khí hậu khác nhau là do:

  Các dãy núi và sơn nguyên cao ngăn ảnh hưởng của biển vào sâu đất liền.

  Địa hình phức tạp, bị chia cắt sâu sắc

  Có nhiều dòng biển lạnh chảy sát ven bờ.

  Lãnh thổ trải dài từ vùng cực Bắc xuống vùng xích đạo

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Khí hậu nhiệt đới gió mùa phổ biến ở

  Tây Nam Á và Đông Nam Á

  Đông Nam Á và Đông Á

  Nam Á và Đông Nam Á

  Nam Á và Tây Nam Á

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes