English

PAGTATAYA- ABNKKBSNPLAko?

3
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  20 seconds
  1 pt

  Nang malaman ng teacher ko ang pinagkakaguluhan, tinanong ako kung bakit may laruan ako sa bag...kasabay nito ang malutong na palo sa hita ko.

  Tao vs. Sarili

  Tao vs. Tao

  Tao vs. Kalikasan

  Tao vs. Lipunan

 • 2. Multiple-choice
  20 seconds
  1 pt

  Hanggang sa mga oras na ito hindi ko alam kung guniguni ko lang ‘yung narinig kong direksiyon na magdala ulit kami ng laruan o ipinagkanulo ako ng classmates ko.

  Tao vs. Lipunan

  Tao vs. Tao

  Tao vs. Sarili

  Tao vs. Kalikasan

 • 3. Multiple-choice
  20 seconds
  1 pt

  Mataimtim akong nagdasal habang naghihintay na matawag sa recitation.

  Tao vs. Lipunan

  Tao vs. Kalikasan

  Tao vs. Tao

  Tao vs. Sarili

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes