World Languages

10th

grade

Image

ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ NÓI VÀ NGÔN NGỮ VIẾT

28
plays

12 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Câu 1 : Dòng nào sau đây không phải là đặc điểm của ngôn ngữ nói?

  Trau chuốt

  Âm thanh

  Ngữ điệu

  Câu đa dạng

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Câu 2 : Điểm khác biệt rõ nhất giữa ngôn ngữ viết và ngôn ngữ nói về đặc điểm diễn đạt là gì?

  Có tình biểu cảm cao

  Rõ ràng

  Trong sáng

  Dài, nhiều thành phần

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Câu 4. Đặc điểm của ngôn ngữ viết là

  Không lựa chọn

  Khẩu ngữ

  Được lựa chọn

  Âm thanh

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?