pencil-icon
Build your own quiz

Mathematics

8th

grade

Image

BÀI 9 - HÌNH CHỮ NHẬT

11
plays

20 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt

  Câu 1. _NB_ Điền từ, cụm từ thích hợp vào chỗ (…) trong câu sau để được khẳng định đúng:

  Tứ giác có ... là hình chữ nhật.”

  hai góc vuông

  bốn góc vuông.

  bốn cạnh bằng nhau.

  các cạnh đối song song.

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Câu 2. _NB_ Hai đường chéo của hình chữ nhật có tính chất nào sau đây?

  Chúng vuông góc với nhau.

  Chúng bằng nhau.

  Chúng cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

  Chúng bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

 • 3. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt

  Câu 3. _NB_ Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau

  Hình chữ nhật là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau.

  Hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông.

  Hình chữ nhật là tứ giác có hai góc vuông.

  Hình chữ nhật là tứ giác có hai đường chéo bằng nhau.

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?