World Languages

7th

grade

Image

trả lời các câu hỏi

0
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  10 seconds
  1 pt
  Image

  Ngày tháng năm sinh anh hùng Nguyễn Thái Bình

  01/14/1948

  14/01/1984

  14/01/1894

  14/01/1948

 • 2. Multiple Choice
  10 seconds
  1 pt
  Image

  Anh hùng Nguyễn Thái Bình hy sinh năm nào?

  7/02/1792

  7/02/1972

  02/7/1972

  02/7/1792

 • 3. Multiple Choice
  5 seconds
  1 pt

  Trường THCS Nguyễ Thái Bình,tiền thân có tên là trường cấp II Phường 5 được thành lập từ năm nào?

  2003

  2002

  2004

  2001

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?