Geography

Image

Ôn Tập

309
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  10 seconds
  1 pt

  Để biết được tình hình dân số của một địa phương hay một quốc gia, người ta tiến hành ?

  Tổng điều tra dân số

  Gọi điện thoại

  Đến nhà điều tra

  Vừa gọi điện và vừa đến nhà

 • 2. Multiple-choice
  10 seconds
  1 pt

  Hiện nay , tỉ lệ người sống trong các đô thị ngày càng

  Giảm

  Nhiều

  Tăng

  Cao

 • 3. Multiple-choice
  10 seconds
  1 pt

  Trên thế giới có mấy chủng tộc chính ?

  2

  3

  4

  5

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes