Science

3rd

grade

Image

Matter

100
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Ano ang tatlong anyo ng matter?

  solid, liquid, solid

  liquid, solid, liquid

  solid, liquid, gas

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Ano ang tawag sa mga bagay na nakikita, nahahawakan at nararamdaman sa paligid?

  Solid

  Liquid

  Gas

  MAtter

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Ang mga sumusunod na bagay ay solid. Alin ang hindi kabilang?

  Cellphone

  Barya

  Tinapay

  Mantika

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?